Meny

Vår historie – visjon og verdier

Innoco ble startet av Sjur Dagestad våren 2003.

Sjur hadde ledet innovasjonsavdelingen i Tomra gjennom seks år, og ønsket nå å jobbe mer dedikert med innovasjonsfaget. Sluttpakken ble til startpakken for Sjur og et nyetablert Innoco. I ett og et halvt år jobbet Sjur hovedsakelig med foredrag der forretningsmodellen var enkel. Kunden betalte for Sjurs reiser, og han reiste Norge på tvers og langs og holdt inspirerende foredrag om innovasjon.

Innoco fikk etter hvert flere gode kunder som viste seg å bli viktige i den videre utviklingen av selskapet. En av disse, Mjøskraft (i dag kjent som Eidsiva), uttrykte et ønske om å jobbe sammen med Innoco på større innovasjonsprosjekter. Det fordret til vekst. Sjur tilbød Mjøskraft medeierskap, og kunden takket ja. I denne prosessen vokste Innoco fra én til fire medarbeidere og begynte å ta del i større prosjekter.

En annen milepæl i Innocos historie var da Sjur ble professor ved NTNU. Professoratet viste seg å være en sentral byggestein, og ble viktig i Innocos innovasjonsarbeid med kunder. Vi erfarte et skrikende behov for praktisk trening i innovasjon. Slik ble våre skreddersydde innovasjonsprogrammer for virksomheter og vårt åpne innovasjonsprogram en realitet. Disse programmene er fortsatt en viktig del av vårt tjenestetilbud, og det åpne programmet heter i dag: Innovasjon i praksis og går to ganger årlig. Nå med mulighet for å bli sertifisert innovatør.

I dag består Innoco av ni fast ansatte som bringer med seg utdanning og erfaring fra forskjellige områder og sektorer. De aller fleste av oss har praktisk erfaring med innovasjon – fra små selskaper, store selskaper og offentlig sektor. Vi jobber i team og er komplementære både i væremåte så vel som fagkompetanse. Det som er felles er at vi brenner for innovasjon og at våre kunder skal lykkes med innovasjon. Vårt sterke ønsket om at våre kunder lykkes preger også vår visjon og våre verdier.

Vår visjon er:

”Vi skal være de beste til å trene mennesker og organisasjoner i å skape nye og bedre løsninger for framtiden”.

Våre verdier er ledestjernen for hvordan vi oppfører oss mot hverandre, kunder og partnere og skal gjennomsyre all aktivitet i Innoco. Våre fire verdier er:

verdier footer ny