Meny

Hva gjør en kommune næringsvennlig?

I høst har Chris og Klaus fra Innoco vært i Askvoll og fasilitert en prosess for å bidra til å gjøre kommunen mer næringsvennlig. Saksbehandlere og andre ansatte i forvaltninga har vært ute og besøkt næringslivet i kommunen og intervjuet dem.

En av tilbakemeldingene er at kommunen ikke oppleves som særlig proaktiv overfor næringslivet.

Prosjektet har blant annet resultert i et helt enkelt tiltak:

HAFS utvikling (kommunens førstelinjetjeneste overfor bedrifter) nå har satt opp abonnement i Brønnøysundregistrene, på registreringsmeldinger i enhetsregisteret knyttet til kommunenummer 1428.

Det betyr at alle nyregistrerte foretak i Askvoll (ca 17 hvert år) får en telefon med tilbud om et besøk fra HAFS utvikling, slik at kommunen kan sette seg bedre inn i gründerens behov. Her er tanken at man skal bruke ørene mer enn munnen og at man skal lære mest mulig om idéen og planene bak registreringen.

Etter et første møte trekker HAFS Utvikling seg tilbake og vurderer hva gründeren kan trenge bistand med, og hvilke andre aktører som kan/bør trekkes inn i arbeidet. Dette kan være kommunale etater, mentor, næringsfond, Innovasjon Norge eller andre. Her er noe av poenget at kommunen skal være proaktiv og fremoverlent og vise at de bryr seg og vil prøve å hjelpe.

Grafikk: Askvoll kommune
Grafikk: Askvoll kommune

 

Vi tror ikke at det å være næringsvennlig kommune betyr at man nødvendigvis skal si ja til alt og at alle skal få gjøre akkurat hva de vil. Kardemommelov eller anarki er ikke en farbar styringsform for en kommune.

Men hvis en fremoverlent distriktskommune:

  • uoppfordret tar kontakt med alle etablerere
  • spør hvordan kommunen kan være til hjelp
  • faktisk forstår etablerernes behov
  • veileder søkere gjennom regelverk heller enn å være strenge portvoktere

Da mener vi den kommunen kan den kalle seg Norges mest næringsvennlige kommune.

Det bør Askvoll kunne ha en ambisjon om å bli.

Mer info:

  • Kontakt i Innoco: Chris Klemmetvold, telefon 481 13 293, chris@innoco.no
  • Kontakt i Askvoll kommune: Rådmann Håkon Loftheim, tlf. 913 89474, hakon.loftheim@askvoll.kommune.no
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
Legg igjen kommentar