Meny

HALVDAGSWORKSHOP: hvordan skape resultater av dine innovasjonsaktiviteter

Doblin mindre tekst

Burst_Cover_GIF_Action_104019500066629Mange fokuserer ensidig på produktet når de skal tenke nytt. De som får mest ut av sin satsing på innovasjon prioriterer å jobbe med nye forretningsmodeller og samarbeidsallianser. Hvordan kan vi finne nye inntekter basert på de verdiene vi skaper? Hvem samarbeider vi med? Gjør vi bare det vi selv kan best?
I tillegg er det andre innovasjonsområder som også kan skape betydelig verdi, f.eks. kanaler, kjerneprosesser, brukeropplevelse og støtteprosesser.

Alle snakker om behovet for innovasjon og nyskaping og omstillingstakten øker i alle bransjer og sektorer. Samtidig er det mange som sliter med å skape resultater av innovasjonsinnsatsen. I løpet av vår intensive workshop over en halv dag får du en god forståelse av hvordan du kan tjene mer på å gjøre ting annerledes.

I første del arbeider du med et praktisk case sammen gründer og sosialentreprenør Chris Klemmetvold og hans foretak Medarbeiderne. Selskapet henter glass- og metallemballasje fra bedrifter og husstander for å skape arbeidsplasser for tidligere rusavhengige. Medarbeidere rekrutteres rett fra rusbehandling og får vanlig ordinært arbeid som sjåfører, renovasjonsmedarbeidere eller selgere

Deretter bruker du innsikten og erfaringen til å utfordre egen virksomhet på hvordan dere kan tjene mer på å tenke annerledes. Du møter erfarne konsulenter i Innoco som hjelper deg å se hvordan dere kan jobbe annerledes med innovasjon. Du lærer praktiske og anerkjente verktøy for å lykkes med innovasjon. Du diskuterer sentrale innovasjonsutfordringer med andre deltagerne, på tvers av sektorer og bransjer. Hver deltager får også boken «Innovasjon i praksis» som gjør veien fra kunnskap til handling enda kortere

Pris: kr 3500,- pr. deltaker pr. deltaker og inkluderer boken Innovasjon i praksis (verdi 490 kr)
Lunsj er inkludert.
Max plass til 20 deltakere.
Ta kontakt ved interesse.
Meld deg på her!

 

Workshop:

08.30: Registrering og kaffe. Utdeling av bøker.

08.45: Velkommen og oppstart. Gjennomgang av Doblins 10 innovasjonsområder

09.30: Del 1.  Arbeid med caset «Medarbeiderne», gruppearbeid og diskusjon. Hvilke innovasjonsområder har størst potensial?

10.30: Del 2: Hvilke innovasjonsområder og potensiale er det i min virksomhet? Med erfaringen fra caset og veiledning fra
erfarne konsulenter utforsker vi innovasjonspotensiale i din virksomhet. Hvor og hvordan kan det være smart for din virksomhet å
satse? Vi fortsetter arbeidet med gode gruppediskusjoner rundt et deilig lunsjbord.

12.30: Oppsummering, erfaringsutveksling og veier videre.

13.00: Avrunding.