Meny

Vår historie:

Innoco ble startet av Sjur Dagestad våren 2003. Han hadde ledet innovasjonsavdelingen i Tomra gjennom seks år og ønsket nå å jobbe mer innovasjonsfaglig. Sluttpakken ble til en startpakke for Sjur og Innoco. I ett og et halvt år jobbet Sjur hovedsakelig med foredrag der forretningsmodellen var enkel; Kunden betalte for Sjurs reise, og Sjur reiste Norge på langs og på tvers og holdt foredrag. Idag er vi et ledende innovasjonsmiljø, med bred og sammensatt kompetanse fra mange innovasjonsområder.

 

Les mer om vår historie, vår visjon og våre verdier.

 

Hvem vi er:

 

Katinka Kolsaker

Managing Partner

Tlf. +47 926 06 800

E-post: katinka@innoco.no

Katinka har mange års erfaring som leder, gründer og bedriftseier. Hun har internasjonal erfaring som markedssjef i et globalt IKT-selskap og flere års erfaring som rådgiver og konsulent på forretningsutvikling og ledelse for bl.a. Hovedorganisasjonen Virke. Katinka har en mastergrad i organisatorisk læring og innovasjon fra Aarhus og NTNU. Hun har utviklet og ledet anerkjente programmer innen ledelse og innovasjon og er en etterspurt foredragsholder og kursleder. Med ekspertise på Workplace Innovation har hun introdusert nye innovasjonsfag og undervist ved NTNU og ved universiteter i Ukraina.  

Close

Sjur Dagestad

Innovasjonsevangelist og grunder

Tlf. +47 977 59 104

E-post: sjur@innoco.no

Sjur er Professor II i Innovasjon ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold og NTNU. Basert på egne erfaringer i arbeidslivet og personlige opplevelser holder han også over 100 foredrag i året om å skape noe nytt. Sjur gir alltid 100% når han holder foredrag. Han er karismatisk, engasjert og byr på seg selv – alvor og skjemt i skjønn forening. Sjur har blant annet vunnet Reodorprisen, vært innovasjonssjef i Tomra og drevet eget gruveselskap. Sjur Dagestad er eier og daglig leder i Innoco.

Close

Klaus Røiri

Partner

Tlf. +47 908 34 005

E-post: klaus@innoco.no

Klaus har 10 års erfaring som innovasjonsrådgiver fra konsulentselskapene Innovation Management, Semco, MoonWalk og Accenture. Han har tidligere hatt operative og ledende stillinger innenfor marked og forretningsutvikling i Orkla, Yara, Tomra og Lantmannen. Klaus er ekspert på design og fasilitering av innovasjonsprogrammer og har arbeidet mye med innsiktsarbeid, forretningsmodeller, åpen innovasjon, vekstplattformer og nye konsepter.

Close

Synniva Larsen

Seniorrådgiver

Tlf. +47 920 48 995

E-post: synniva@innoco.no

Synniva har sosialfaglig bakgrunn. Hun har jobbet med endringer på individ og gruppenivå i en årrekke, og har bred erfaring i å veilede og motivere mennesker til å nå sine mål. De siste ti årene har hun hovedsakelig jobbet med kompetanseutvikling i form av kurs, fasilitering av workshops og veiledning av individer, grupper og organisasjoner knyttet til endringsprosesser. I Innoco leder Synniva flere programmer blant annet innovasjon i praksis. Temaene hun underviser innenfor spenner fra innovasjonslære og prosjektarbeid til personlig utvikling og teamarbeid.

Close

Gustav Weiberg-Aurdal

Seniorrådgiver

Tlf. +47 934 57 137

E-post: gustav@innoco.no

Gustav har lærerutdanning og har også studert historie, ledelse og innovasjon. Han har jobbet som lærer, vært skoleleder, har hatt ulike stillinger i Ungt Entreprenørskap (UE) og seinest i KS hvor han har jobbet med innovasjon. Han har brukt mye tid på å holde foredrag, utvikle og formidle undervisningsprogrammer, lede nettverk og workshops, samt å følge enkeltvirksomheter gjennom innovasjonsprosesser. Gustavs kjepphest er at vi lærer ved å gjøre og at innovasjon må tilpasses lokal kontekst.

Close

Monica Michelsen

Informasjonsrådgiver

Tlf. +47 470 50 666

E-post: monica@innoco.no

Monica har en bachelor i medievitenskap fra NTNU, med fordypning i visuell kultur. Ved siden av studiene jobbet hun som journalist i studentavisen i Trondheim og satt som nestleder i samme selskap. Hun har også jobbet med PR og kommunikasjon i House of Communication (Geelmuyden Kiese). Monica er informasjonsrådgiver og jobber hovedsakelig med PR, kommunikasjon, sosiale medier og innsiktsarbeid.

Close

Christian Ursin-Holm

Ekspert

Tlf. +47 481 56 067

E-post: christian@innoco.no

Christian har mer enn 15 års ledererfaring fra innovasjonsprosesser og forretningsutvikling, hovedsakelig relatert til det digitale området. Han har betydelig kunnskap om hele prosessen fra idé til kommersialisering og har jobbet med innovasjonsutfordringer både som konsulent og linjeleder. Han har mer enn 10 års erfaring som konsulent, hvor han har hjulpet alt fra store selskaper til oppstartsselskaper med hvordan man skaper vekst og utvikling. Han har også lang internasjonal erfaring fra bl.a. Telenor-gruppen hvor han  var han ansvarlig for å finne og bygge nye vekstområder på tvers av land. Christian har spesielt dyp kompetanse innen det å lede forretningsutviklingsprosjekter innen det digitale området, produkt- og tjenesteutvikling, partnerskap og innovasjonsledelse.

Close

Chris Klemmetvold

Ekspert

Tlf. +47 481 13 293

E-post: chris@innoco.no

Chris har permisjon for å bygge opp selskapet Medarbeiderne. Chris har utdanning i statsvitenskap, innovasjon og sosialt entreprenørskap. Han jobbet med markedsføring for attføringsbedriften Oasis i Cape Town og har erfaring fra oppstart av billigTrykk.no før han bygde opp Medarbeiderne AS for å skape arbeidsplasser for tidligere rusavhengige. Chris har jobbet som pleiemedarbeider, på kulturkontor, på bensinstasjon, som politisk sekretær, på ungdomsklubb og som butikkspion. Chris underviser blant annet i pedagogisk entreprenørskap for yrkesfaglærere ved HioA og innovasjon for masterstudenter ved NTNU. Han kan engasjere seg i bortimot alt og tror at det man ikke trodde man kunne vite er beste kilde til innovasjon.

Close